Nasza oferta

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary geodezyjne: tyczenie budynków, tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu, tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, niwelacja terenu
 • podziały nieruchomości na terenach zabudowanych
 • podziały nieruchomości na terenach rolnych i leśnych
 • wznowienia i wskazania punktów granicznych
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych
 • inwentaryzacje powykonawcze: budynków, sieci i przyłączy uzbrojenie terenu: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjnych: sanitarne, deszczowe, przemysłowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze i inne
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • pomiary kontrolne budynków i budowli, pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich
 • pomiary elewacji budynków
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • inne pomiary specjalne
 • fachowe doradztwo formalno-prawne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy

Dołożymy wszelkich starań aby współpraca z nami była jak najlepsza, a produkt finalny jak najwyższej jakości.

Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych oraz dużych firm.

Wiedza i doświadczenie pozwala nam wykonywać specjalistyczne pomiary i dokumentacje dla instytucji państwowych,
samorządów lokalnych oraz firm z branży budowlanej i instalacyjnej.

Facebook